KAS YRA EUROSTATAS

Eurostatas yra Europos Sąjungos statistikos tarnyba. Ji skelbia oficialius suderintus Europos Sąjungos, euro zonos, Europos ekonomikos statistinius rodiklius ir pateikia palyginamą, patikimą ir objektyvią kintančios Europos panoramą.

Kad parengtų šią statistinę informaciją, Eurostatas renka duomenis iš nacionalinių statistikos institucijų ir suderina juos pagal vieną metodiką.

 

 

Europos Sąjungos šalių statistinė informacija nemokamai  internete! 

 

Europos statistika vaizdžiai

Statistika kitaip