Duomenų bazės

Eurostato duomenų bazė  

Čia rasite ES šalių, pagrindinių šalių partnerių ir Europos regionų statistinę informaciją apie ekonomiką, finansus, gyventojus, socialinę būklę, žemės ūkį, užsienio prekybą, transportą, aplinkosaugą, energetiką, mokslą ir technologijas. 

Eurostato duomenų bazė

Eurostato duomenų bazės vadovas (PDF)


Užsienio prekybos duomenų bazė Comext

Čia rasite visų ES šalių užsienio prekybos duomenis pateiktus pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (iki 8 ženklų lygio).

Užsienio prekybos skyrelis Eurostato duomenų bazėje

Užsienio prekybos duomenų bazė Comextas

Comexto duomenų  bazės vadovas (PDF)

Comexto duomenų  bazės vadovas (DEMO versija)Produktų duomenų bazė

Čia pateikti detalūs užsienio prekybos ir gamybos duomenys pagal PRODCOM klasifikatorių. Norėdami naršyti šią duomenų bazę, pradiniame meniu pasirinkite „Prodcom Annual“.

Produktų duomenų bazė 

Dokumento atnaujinimo data: 2019 02 25