Metaduomenys

Statistika » Metaduomenys

Skyriuje STATISTIKA/METADUOMENYS (STATISTICS/METADATA)  rasite:


SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

CODED (Eurostato sąvokų ir apibrėžimų duomenų bazė) ir kitų statistikos tyrimuose naudojamų terminų žodynai.

KLASIFIKATORIAI

Tarptautiniai statistikos klasifikatoriai ir nomenklatūros.

NACIONALINĖS METODOLOGIJOS

Tyrimų metodologijos, naudojamos sukurti nacionaliniame lygmenyje ES statistiką, kokybės aprašai ir kt.

STANDARTINIS KODŲ SĄRAŠAS

Minimose duomenų bazėse naudojamas tipinis įvairių sričių kodų sąrašas, rekomenduojamas duomenų bazių kūrimui ir duomenų perdavimui.    

TEISĖS AKTAI IR METODOLOGIJA

Statistikai skirti ES teisės aktai ir metodologiniai vadovai.

ŽODYNAI

ISI (Tarptautinio statistikos instituto) žodynai ir kiti naudojami aiškinamieji terminų žodynai bei tesaurai, skirti statistikai.

EURO-SDMX METADUOMENŲ STRUKTŪRA

Tarptautinių standartų rinkinys, skirtas apsikeisti statistine informacija tarp organizacijų

Dokumento atnaujinimo data: 2012 09 18