Teminės lentelės

Statistika » Teminės lentelės

Pagrindiniai rodikliai pateikti nustatytos formos teminėse HTML lentelėse (main tables). Skyriuje "STATISTIKA" (STATISTICS) šiose lentelėse pateikiami Europa 2020 rodikliai (Europe 2020 indicators), Euro rodikliai (Euro indicators/PEEIs), darnaus vystymosi rodikliai (Sustainable development indicators), užimtumo, socialinės politikos ir lygiateisiškumo rodikliai (Employment and Social Policy and Equality Indicators) bei Globalizacijos rodikliai (Globalisation indicators).

Teminės lentelės atnaujinamos du kartus per dieną - 12.00 ir 24.00 val. - tuo pat metu, kaip ir Platinimo duomenų bazė.

Jūsų patogumui pateikiame kelias temines lenteles:

Bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis (Gross domestic product at market prices)
Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui PGP (GDP per capita in PPS)
Realusis bendrojo vidaus produkto augimas (real GDP growth rate)
Gyventojų skaičius (Total population)
Gyventojų prognozės (Population projection)
Nedarbo lygis (Unemployment rate)
Užimtumas (Employment rate)
Infliacija (mėnesinė) (Infliation-monthly)
Infliacijos lygis (metinis) (Infliation rate-annual)
Dujų kainos - namų ūkiams (Gas prices - households)
Elektros kainos - namų ūkiams (Electricity prices - households)
Keleivinių automobilių skaičius (Motorisation rate)
Studentų skaičius (Students)
Vidutinis metinis darbo užmokestis pramonėje ir paslaugose (Average gross annual earnings in industry and services)
Žuvusių eismo įvykiuose skaičius (Death due to transport accidents)

Dokumento atnaujinimo data: 2012 09 18