Pirmasis vizitas

ĮŽANGA

TURINYS

PRODUKTAI

PASLAUGOS 

DEMO VERSIJA

Kas yra Eurostatas?

Tai Europos Bendrijų statistikos biuras, įsteigtas 1953 m. Eurostato užduotis – rinkti ir analizuoti įvairių Europos statistikos biurų teikiamus rodiklius, siekiant Europos institucijoms pateikti palyginamą ir suderintą statistinę informaciją, kuri leistų apibrėžti, įgyvendinti ir analizuoti Bendrijos politikos kryptis.

Eurostato parengta statistinė informacija yra susijusi su Europos Sąjunga, jos valstybėmis narėmis bei jų partneriais ir yra skelbiama įvairiomis temomis ir rinkiniais. Išsamesnę informaciją apie mus ir tai, ką mes darome, rasite čia: Apie Eurostatą:

Kas siūloma Eurostato interneto svetainėje?

Eurostato interneto svetainė kasdien atnaujinama; joje yra tiesioginė prieiga prie naujausios ir išsamiausios statistinės informacijos apie Europos Sąjungą, ES valstybes nares, euro zonos ir kitas šalis.

Nuo 2004 m. spalio 1 d. Eurostatas teikia nemokamą prieigą prie visų savo duomenų bazių ir elektroninių leidinių.

Eurostato interneto svetainė – tai kelias į Europos statistinę informaciją internete.

Dokumento atnaujinimo data: 2013 10 16